หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 180 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร [อ่าน 269 คน] เมื่อ 26 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1