การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
แผนป้องกันการทุจริต อบต.บ้านใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 203 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2560
เจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 214 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2560
แนวทางการลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 191 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1