แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 208 คน] เมื่อ 12 ม.ค. 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 222 คน] เมื่อ 25 ก.ย. 2563
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 300 คน] เมื่อ 01 พ.ย. 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 303 คน] เมื่อ 27 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1