ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
   
 
   

 ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการ อบต.บ้านใหม่ ช่วยสแกนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ  ขอบคุณค่ะ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2564