ระเบียบการรับบริการต่างๆ
     
ระเบียบการรับบริการต่างๆ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มกราคม. 2558