รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551ครั้งที่ 12551
   
 
   บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551ครั้งที่ 12551
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2558