ผลการดำเนินงาน
     
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
   
 
   รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2558