ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางไผ่เขตประชานารถ (ตอนที่3) ต่อบ้านนายเสกสันต์ แก้วหิ้น หมู่ที่ 5,6
   
 
   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางไผ่เขตประชานารถ (ตอนที่3) ต่อบ้านนายเสกสันต์ แก้วหิ้น หมู่ที่ 5,6
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2558